auta w kraju   |   auta na aukcjach w USA   |   formalności / zasady zakupu   |   kontakt
Jesteśmy bezpośrednim importerem aut z USA.
Sprowadzamy auta bezwypadkowe i lekko uszkodzone. Kupujemy auta bezpośednio z firm i aukcji ubezpieczeniowych.
Przy kupnie na zamówienie - Klient sam określa do jakiej kwoty dany pojazd chciałby nabyć W stałej ofercie w kraju posiadamy około 10 aut sprowadzonych, a także sprowadzamy AUTA na zamówienia klienta.
Organizujemy transport na terenia USA, kontenerowy fracht morski z New York do Gdyni, odprawę celną w USA, a także załatwiamy wszystkie formalności celne w Polsce oraz dostawę pod dom.


Naszą główną dewizą jest uczciwość i solidność.
Wszystkie auta na aukcjach są dokładnie opisywane. Klient na pełną wiedzę o pojeździe jaki kupuje, służymy fachową poradą i pomagamy podjąć decyzję, tak aby był zadowolony w 100% z nabywanego auta.
Samochody w dziale "Auta w kraju" z podaną ceną w PLN to auta kupione przez naszą firmę, będące na miejscu w kraju lub w drodze do Polski.
Podana cena jest ceną końcową - obejmuje wszystkie opłaty (cło, akcyza, transport).
Do wglądu udostępniamy pełną dokumentację-także fotograficzną ze stanem technicznym auta w momencie sprowadzenia.
Umożliwiamy także dokładne sprawdzenie auta przed zakupem. SATYSFAKCJA GWARANTOWANA.Zasady zakupu samochodów na aukcjach ubezpieczeniowych w USA.


Jako licencjonowany dealer w USA mamy możliwość zakupu aut na aukcjach ubezpieczeniowych w USA.
W dziale "Auta na aukcjach w USA" przedstawione są przykładowe auta, które możemy sprowadzić na zamówienie klienta.
Możemy sprowadzić auto praktycznie dowolnej marki, praktycznie w każdym przypadku poniżej ceny rynkowej pojazdu w Polsce.
Codziennie firmy ubezpieczeniowe w USA sprzedają kilkaset pojazdów.

Zakup auta na zamówienie następuje na podstawie udzielonego naszej firmie pełnomocnictwa do działania w imieniu i na rzecz kupującego.
Formą zakupu jest udział naszej firmy w licytacji w imieniu Zleceniodawcy.
Warunkiem udziału w licytacji jest:
- określenie przez kupującego przedmiotu transakcji (marka, model, rok produkcji)
- maksymalnej ceny zakupu, za jaką Zleceniodawca chce nabyć auto
- wpłacenia na jeden dzień przed datą aukcji, zadatku w wysokości 20 % maksymalnej ceny zakupu pojazdu
- udzielenie pisemnego pełnomocnictwa
- zawarcie umowy zlecenia zakupu i ewentualnie zlecenia importu zakupionego przedmiotu

Zakup:
Po wylicytowaniu żądanego przedmiotu w terminie 24 godzin po zakończeniu licytacji informuje kupującego o jej wynikach telefonicznie oraz za pomocą faksu lub pocztą elektroniczną.
Jeżeli maksymalna cena zakupu deklarowana przez kupującego na zakup pojazdu, zostanie przebita, zwrócimy pobrany zadatek w formie wskazanej przez Zleceniodawcę w terminie 48 godzin od przesłania informacji.
W terminie trzech dni od daty otrzymania powiadomienia, kupujący wpłaca na wskazane w powiadomieniu konto pozostałą należność za zakupiony pojazd.
Niewpłacenie dopłaty do pełnej wylicytowanej kwoty w w/w terminie jest traktowane jako jednostronne zerwanie umowy i skutkuje przepadkiem wpłaconego zadatku.


TRANSPORT
Po zapłaceniu za pojazd, pojazd jest wydawany z placu firmy ubezpieczeniowej. W zależności od miejsca zakupu w ciągu 3 do 10 dni pojazd jest transportowany do miejsca wysyłki - bazy kontenerowej w New York.
Następnie pojazd pakowany jest w kontener, załatwiana jest odprawa celna w USA i w ciągu 30 dni pojazd jest w porcie docelowym - Gdynia lub inny port.

Istnieje także możliwość zakupu, płatności i sprowadzenia przedmiotu aukcji przez naszą firmę.
W tym przypadku kupujący wpłaca jedynie zadatek na zakup przedmiotu aukcji w wysokości 30% a pozostałą kwotę dopłaca w kraju w momencie odbioru auta.

Link do kalkulatora wartości celnej.

W przypadku każdego ze zleceń deklarujemy możliwość indywidualnego ustalenia pewnych warunków zlecenia poprzez zawartą pomiędzy stronami umowę cywilnoprawną.